HOSPITALISATIEVERZEKERING BIJ AG

Na een tewerkstelling van 1 jaar voorziet DANIKA voor jou (en familie) een heel uitgebreide hospitalisatieverzekering. Daarvoor hebben we AG Insurance onder de arm genomen, de allerbeste verzekeraar op vlak van zorgverstrekking!

© 2021 DANIKA DIENSTENCHEQUES